12 Besi Bitiş Yemi

12 Besi Bitiş Yemi

Protein gelişimini tamamlamış besi hayvanlarının artan canlı ağırlığa bağlı olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanması ve en iyi karkas randımanını almak amacıyla formüle edilmiştir.
 
Özellikleri ve Faydaları;
İyi bir canlı ağırlık artışı için gerekli tüm besin maddelerini ihtiva eder.
Dengeli beslenme ve bunun sonucunda en iyi karkas randımanını sağlar.
Asidoz riskine karşı tampon maddeler ile desteklenmiştir.
Yoğun yemleme ile birlikte oluşabilecek problemleri önler.
Uygun kaba yemler ile kullanılması verimi artırır.
Yüksek lezzettedir. 
 
Kullanım Şekli;
Başlangıçta düşük miktarlarda alıştırılarak yem tüketimi artırıhr. Arzu edilen yemleme seviyesine gelinceye kadar yem miktarının artirılmasına devam edilir.
Genel olarak her loo kg canlı ağırlığa karşılık en az 2 kg PİMAR 12 Besi Bitiş yemi verilmesi tavsiye edilir.
Hayvanların uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir. 

Diğer Ürünlerimiz

Benek Süt Yemi

Karam Süt Yemi

Luna Süt Yemi