16 Besi Başlangıç Yemi

16 Besi Başlangıç Yemi

6 Aydan büyük erkek buzağiların ve istenilen canlı ağırlığa ulaşmamış yetişkin sığırların besiye alınmasını takiben ilk 2 ay içinde yeterli ve hızlı büyümesini sağlamak için hazırlanmış bir karma yemdir. Uygun kaba yem karışımıyla desteklendiği durumlarda herhangi bir katkı ya da hammadde karışımını gerektirmez. Bu özelliğiyle besi hayvanlarının genetik özelliklerinin müsaade ettiği günlük canlı ağırlık artışını en ekonomik şekilde sağlar.
 
Özellikleri ve Faydaları;
İyi bir canlı ağırlık artışı ve sağlıklı bir yapı sağlar.
Kaba yem ilavesi ile rumen problemlerinden korunmak için yeterli selülozu sağlar.
Asidoz riskine karşı tampon maddelerle desteklenmiştir.
Asıl besi döneminde oluşabilecek olumsuzlukların önlenmesinde yardımcı olur.
Yüksek lezzettedir. 
 
Kullanım Şekli;
Kaba yemler ile bir arada verilmesi verimi artıracaktır.
Besinin ilk 2 aylık döneminde kullanılması uygundur.
Arzu edilen canlı ağırlık artışına bağlı olarak her wo kg canlı ağırlığa karşılık 2 kg PİMAR 16 Besi Başlangıç yemi verilmesi tavsiye edilir.
Tüketimin küçük miktarlardan başlanarak kademeli olarak artırılması ve arzu edilen yemleme seviyesine gelinceye kadar yem miktarının artırılması tavsiye edilir.
Hayvanların uygun sıcaklıkta, temiz ve taze suya serbest ulaşım imkanlarının açık olması tavsiye edilir. 

Diğer Ürünlerimiz

Benek Süt Yemi

Karam Süt Yemi

Luna Süt Yemi