Ürünler
Benek Süt Yemi

Benek Süt Yemi

Süt sığırlarının kuruya çıkmadan 2-3 ay önce kullanımına uygun olan bir yem[...]

Ürün Detayı
Karam Süt Yemi

Karam Süt Yemi

Tüm ırklarda genetik potansiyellerinin izin verdiği ölçüde en iyi süt verim[...]

Ürün Detayı
Luna Süt Yemi

Luna Süt Yemi

Yüksek verimli ırkların genetik potansiyelinin izin verdiği ölçüde en iyi s[...]

Ürün Detayı
Kınalı Süt Yemi

Kınalı Süt Yemi

Protein kalitesi ve sindirim oranı yüksek hammaddeler kullanılarak, kaba ye[...]

Ürün Detayı
Plus Süt Yemi

Plus Süt Yemi

Buzağılamadan sonraki ilk 80 günlük dönemde vücut kondisyon skorunu korumak[...]

Ürün Detayı
Nazlı Süt

Nazlı Süt

Buzağılamadan sonraki ilk 80 günlük dönemde vücut kondisyon skorunu korumak[...]

Ürün Detayı
Nimet Süt

Nimet Süt

Orta ve düşük verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılır.[...]

Ürün Detayı
Classic Besi

Classic Besi

Orta dereceli besi performansı istenen sığırlar için ideal bir besi gelişt[...]

Ürün Detayı
Besi Başlangıç

Besi Başlangıç

Yüksek canlı ağırlık artışı karkas kalitesi ve yemden yararlanmayı artırma[...]

Ürün Detayı
Nimet Besi

Nimet Besi

Tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek şekilde formüle edilmiştir. Yüks[...]

Ürün Detayı
Maviş

Maviş

Kendi ürettiği yem hammaddelerini kullanmak isteyen işletmelerin protein, [...]

Ürün Detayı
Besi Konsantre

Besi Konsantre

Üreticinin hububata kolay ve uygun bir şekilde ulaşım imkanının olduğu ve ö[...]

Ürün Detayı
Besi Bitiş

Besi Bitiş

Protein gelişimini tamamlamış besi hayvanlarının artan canlı ağırlığa bağl[...]

Ürün Detayı
Buzağı Başlangıç

Buzağı Başlangıç

7. aydan sonraki damızlık kuzuların ve besiye alınan tokluların ihtiyaç duy[...]

Ürün Detayı
Buzağı Büyütme

Buzağı Büyütme

Buzağılar 3. Aydan itibaren 6. Aya kadar ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral v[...]

Ürün Detayı
Düve Yemi

Düve Yemi

Damızlık olarak kullanılacak 5-6 aylık genç dişi dana ve düvelerin uygun vü[...]

Ürün Detayı
Kuru Dönem Yemi

Kuru Dönem Yemi

Kuruya alınmış ineklerin doğumdan 2 hafta öncesine kadar ki kullanımları [...]

Ürün Detayı
Kuzu Başlangıç

Kuzu Başlangıç

Doğumdan sonraki 3. Haftadan itibaren genç kuzular için önemli olan besin m[...]

Ürün Detayı
Kuzu Büyütme

Kuzu Büyütme

Üretiminde yüksek oranda sindirilebilir doğal protein kaynakları ve kalite[...]

Ürün Detayı
Süper Kuzu

Süper Kuzu

Rasyonda kullanılan by-pass yönünden zengin protein kaynakları ve yüksek e[...]

Ürün Detayı
Toklu

Toklu

7. aydan sonraki damızlık kuzuların ve besiye alınan tokluların ihtiyaç duy[...]

Ürün Detayı